Actueel

GRATIS Webinar ‘Stress-relief’!

NU! Gratis online Webinar ‘Relaxed naar je werk’!
Uitstellen, stress of (prestatie)druk? Schrijf je hier eenvoudig in en ervaar vanuit je pc laagdrempelig hoe je alles op een meer ontspannen en bewuste manier kunt beleven.

  • Maandag 18 december 19:00 – 19:45 uur
  • Woensdag 10 januari 16:00 – 16:45 uur
  • Dinsdag 20 februari 19:00 – 19:45 uur

Live contact met de trainer!

Validatie Leraarregister alle rollen Foocus2 én Mindfulness

Voorzitter 40 RU (Registeruren) – Deelnemer 15 RU – Mentor 30 RU
Begeleider Theorie 40 RU – Begeleider Praktijk 35 RU – Mindfulness Basistraining 39 RU

Intervisie Voorzitter

Intervisie Deelnemer

MentorBegeleider PraktijkBegeleider TheorieRegisterleraar.nl_-300x225

Nu! Mindfulnesstraining voor iedereen mogelijk!

Start op korte termijn met de online mindfulnesstraining bij Clooser2. Elke 2 maanden start er een 8-weekse Basistraining Mindfulness. Live, online bijeenkomsten via Webinars maken de afb les 1training zowel interactief als persoonlijk. Het groepsgevoel blijft aanwezig door het live (anoniem) delen van ervaringen. Lees op deze nieuwe website hoe de training werkt.

Kosten: 195 euro voor de gehele training (8 weken 1 uur online les per week).
Inclusief persoonlijke, schriftelijke feedback per les.

Meld je hier aan.

Presentatie en artikel Evolva – Werkplekleren 3.0

Interview Foocus2

Artikel Zorg aan Zet

Videopresentatie demo applicatie

Project “Kwaliteitsslag Ondersteuning Thuis”

Ruim 500 medewerksters van de afdeling Ondersteuning Thuis die werkzaam waren bij De Zorggroep hebben via het project “Kwaliteitsslag Ondersteuning Thuis” betekenis gegeven aan het thema “van zorgen voor naar zorgen dat”. Het bevorderen van de zelfredzaamheid van bewoners en cliënten én het ontwikkelen van de benodigde competenties hiervoor bij de medewerkers, stonden hierbij centraal.
Clooser2 heeft de medewerkers begeleid naar hun nieuwe functie: van uitvoerend huishoudelijk medewerkster naar het ondersteunen van de cliënt naar meer zelfstandigheid. Hiervoor hebben alle deelnemers een competentievragenlijst ingevuld, een rapportagegesprek gevoerd, 3 verschillende workshops gevolgd en 5 individuele coachingsgesprekken gevoerd. De planning en communicatie van dit project heeft plaatsgevonden via een door Clooser2 speciaal voor dit project ontwikkelde applicatie, waar alle betrokkenen gebruik van maakten.

 

Enkele resultaten die bereikt zijn middels dit project:

  • Medewerkers weten wat er verwacht wordt in hun nieuwe rol en hebben de benodigde competenties daarvoor ontwikkeld;
  • Medewerkers weten cliënten en hun netwerk meer dan voorheen te stimuleren taken in het huishouden op te pakken;
  • Medewerkers voelen zich sterker in het overleg hierover met hun cliënten en hun netwerk;
  • Groepen cliënten geven aan “zich nuttiger te voelen”, hun eigenwaarde neemt toe;
  • De strakke planning en eenduidige afspraken tussen alle partijen, maakt dat het project binnen gestelde deadlines, budget en kwaliteitseisen werd gerealiseerd.

 

Resultaten enquête:

Resultaten Enquete Project Kwaliteitsslag Ondersteuning Thuis

 

 

Netwerkbijeenkomst Clooser2

Op 11 maart 2016 vond de netwerkbijeenkomst “Zorg verbinden in de regio” plaats bij Clooser2, georganiseerd door Karien Cloostermans van Clooser2 en Rolf Weijers van Weijers Mens en Werk. Op basis van de ontwikkelingen in de zorgsector stond de bijeenkomst in het teken van het bij elkaar brengen van zorgorganisaties, gemeenten en andere geïnteresseerden om de goede voorbeelden als antwoord op deze ontwikkelingen, met elkaar te delen en om elkaar te ontmoeten.
Voor beide directeuren was het een primeur om een netwerkbijeenkomst te organiseren en de aanwezigheid en inbreng van de aanwezigen hebben ertoe bijgedragen dat de bijeenkomst een aantal mooie inzichten en kennismakingen heeft opgeleverd. Eind september 2016 vindt opnieuw een dergelijke bijeenkomst plaats. Hiervoor willen zij ook graag weer een aantal inspirerende en vernieuwende ontwikkelingen bij zorgorganisaties en/of gemeenten willen presenteren.
Dhr. Weijers en Mevr. Cloostermans danken de verschillende sprekers voor hun inspirerende voorbeelden hoe zij dagelijks inhoud en betekenis geven aan alle veranderingen in de zorgsector.
Een korte samenvatting van de verschillende presentaties vindt u via onderstaande link:

De Zorggroep, project “Kwaliteitsslag medewerkers Ondersteuning Thuis”