Over Clooser2

Clooser2 is een opleidingsinstituut dat tevens begeleiding (leertrajecten) verzorgt. Zowel de opleidingen als de begeleiding zijn geïnspireerd op en bevatten elementen uit mindfulness. Bewust leven en ervaren komt niet alleen iemands persoonlijke leven ten goede, het heeft ook invloed op zijn werk en de sociale kringen waarin hij zich bevindt. En daar wordt de visie waaruit wij werken geraakt: ‘Ik ben, omdat wij zijn’. Dit is de basis van de Afrikaanse Ubuntu-filosofie. Alles wat we doen, doen we om mensen in staat te stellen met elkaar te verbinden. Samen zijn mensen in staat tot het bereiken van méér: tot het naar een hoger plan tillen van het team, de organisatie en uiteindelijk de gehele samenleving.

 

Van succesvol trainer tot directeur Clooser2

Karien siteToen Karien Cloostermans, gecertificeerd supervisor en mindfulnesstrainer, in 2007 werd gevraagd voor het geven van Intervisie aan een team in het onderwijs, merkte zij dat een combinatie van begeleidingsprincipes en inzichten uit de mindfulness al snel een cultuuromslag binnen het team bewerkstelligde.

Anticiperend op vragen vanuit het team en zich verdiepend in wetenschappelijk onderzoek rondom leren, ontstond er een ware methode rondom de intervisie- en supervisiebijeenkomsten. Daaruit is de methode Foocus2 ontstaan: een intervisiemethode, maar geheel anders dan gebruikelijke intervisie. Foocus2 is méér dan intervisie.

“Meteen het diepe in”

In hetzelfde jaar begon Karien met het begeleiden en geven van mindfulnesstrainingen geïnspireerd op de Ubuntu-filosofie. Haar confronterende methode, waarmee meteen het diepe in wordt gedoken, levert snel resultaat.

Deelnemers gaven aan door vermindering van lichamelijke en geestelijke klachten een verbetering van de levenskwaliteit te ervaren. Het geeft het bewustzijn dat handelen vanuit eigenbelang minder betekenisgeving brengt dan jezelf als instrument voor een groter geheel in te zetten. Karien, met jarenlange ervaring als IC-verpleegkundige en opleider, zag de mogelijkheden van mindfulness in de medische sector. Onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek omtrent de werking van mindfulness ontstond een opleiding mindfulness speciaal voor artsen en medisch specialisten.

“We zijn niet bang om te confronteren”

 

 

Waarden Clooser2Nu bestaat Clooser2 uit drie pijlers: Foocus2, Coaching2 en Clooser2Mindfulness. Alle drie de pijlers zijn ontstaan vanuit de visie gebaseerd op de ubuntu-filosofie -het gedachtegoed van Nelson Mandela – en bevatten aspecten gerelateerd aan mindfulness. Wat we doen, doen we vanuit deze visie.

Daarbij zijn we niet bang om te confronteren, om ongemakkelijke situaties te creëren of om onaardig gevonden te worden. We zijn continu gericht op het gezamenlijke doel; de cliënt, de leerling of de klant. Dat maakt onze werkwijze doelmatig, effectief en efficiënt.

Sinds 2014 is Clooser2 erkend als opleidingsinstituut. Clooser2 is daarom niet BTW plichtig. Voor leertrajecten wordt door die reden geen BTW in rekening gebracht.