De Zorggroep, project “Kwaliteitsslag medewerkers Ondersteuning Thuis”

De Zorggroep, project “Kwaliteitsslag medewerkers Ondersteuning Thuis”

Ruim 500 medewerksters van de afdeling Ondersteuning Thuis hebben via bovengenoemd project betekenis gegeven aan het thema “van zorgen voor naar zorgen dat”. Het bevorderen van de zelfredzaamheid van bewoners en cliënten én het ontwikkelen van de benodigde competenties hiervoor bij de medewerksters, staan hierbij centraal. Clooser2 heeft de medewerksters begeleid naar hun nieuwe functie: van uitvoerend huishoudelijk medewerkster naar het ondersteunen van de cliënt naar meer zelfstandigheid.
Via een speciaal voor dit project ontwikkelde applicatie waar alle betrokkenen gebruik van maakten, heeft de planning en communicatie van dit project plaatsgevonden. Bert van der Meer (manager Ondersteuning Thuis) heeft tijdens de netwerkbijeenkomst verteld over de mooie resultaten van dit project:

  • Medewerksters weten wat er verwacht wordt in hun nieuwe rol en hebben de benodigde competenties daarvoor ontwikkeld. Zij weten cliënten en hun netwerk meer dan voorheen te stimuleren taken in het huishouden op te pakken. Medewerkers voelen zich sterker in het overleg hierover met hun cliënten en hun netwerk; daarbij geven groepen cliënten aan “zich nuttiger te voelen”; hun eigenwaarde neemt toe.
  • De strakke planning en eenduidige afspraken tussen alle partijen, maakt dat het project binnen gestelde deadlines, budget en kwaliteitseisen wordt gerealiseerd.
  • De medewerksters waarderen het traject met gemiddeld een 8,4.


Gemeente Venlo, Sociale wijkteams

Binnen de gemeente Venlo zijn Sociale Wijkteams een belangrijk instrument om de voorgenomen decentralisatieopgaven vorm te geven. Professionals vanuit de velden: werken, wonen, welzijn, zorg en veiligheid werken vanuit het “Huis van de Wijk” aan de invulling van behoeften en vragen van burgers. Actief burgerschap wordt hierbij gestimuleerd waarbij de burger wordt aangesproken op zijn mogelijkheden óf die van zijn sociale omgeving. Eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid van burgers staan centraal. De heer Testroote (voormalig wethouder gemeente Venlo) en de heer Baars (projectleider) gaven tijdens de netwerkbijeenkomst een goed overzicht van de tot nu toe bereikte resultaten binnen gemeente Venlo als het gaat om sociale innovatie en het bevorderen van zelfredzaamheid van burgers.


Daelzicht, Project Evolva (werkplekleren)

Daelzicht is een zorgorganisatie met een groot en gevarieerd aanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. Zorgorganisaties worstelen al langer met het vraagstuk van hun productiviteit. Maar een eigentijdse en nog onderbenutte manier om de productiviteit van zorgorganisaties te verbeteren is de kennisproductiviteitomgeving.
In het project Evolva wordt ‘Werkplekleren 3.0’ voorgesteld als een passende integrale oplossing waarmee de kennisproductiviteit in de zorgorganisaties van de langdurige zorg meetbaar kan toenemen. Letterlijk samen meer kennis produceren en delen via een Virtueel Leerlandschap (VLS) is de kern van het project. Medewerkers van Daelzicht zijn in hun dagelijks werk en thuis met het internet verbonden en produceren als collectief iedere dag opnieuw een grote hoeveelheid kennis c.q. oplossingen voor complexe en minder complexe problemen.
Paulette van Lierop gaf in een presentatie een mooi overzicht van dit project.