Wat is Intervisie Foocus2

Wat is Foocus2?

Professioneel samenwerken door (team)reflectie

Blended leren methode
De blended leren methode van Foocus2 is opgezet vanuit de overtuiging dat, als men binnen een organisatie gedrag- of -cultuurverandering wil bereiken, er meer nodig is dan een training. Om verankering van nieuw gedrag in de dagelijkse praktijk voor elkaar te krijgen zijn systematisch oefenen van nieuw gedrag in de praktijk en de focus op één gezamenlijk doel noodzakelijk. Duurzame inzetbaarheid is één van de resultaten.

Cyclisch leerproces
De Foocus2-methode combineert kennis, persoonlijke reflectie en aanleren van soft skills met elkaar. De methode is cyclisch georganiseerd rondom intervisie en wordt ondersteund met coaching, online dashboard en Foocus2App. E-learning brengt kennis, intervisie leidt tot inzicht, reflectie en repeterend oefenen in de praktijk verankeren nieuw bewustzijn en gedrag in de praktijk.

Hoge orde denken
De intervisie is gebaseerd op ‘hoge orde denken’: reflectie, systemische patronen ontdekken en nieuwe inzichten vertalen naar actieve oefening van nieuw gedrag. Coaching en hulpmiddelen om dit te leren zijn to-the-point, concreet en meteen toepasbaar.

Teach-the-teacher
Met het teach-the-teacher-systeem worden communicatie- en samenwerkingsvaardigheden op organische wijze steeds verder ingebed in de dagelijkse samenwerking. Elk traject wordt een Voorzitter van een intervisiegroep opgeleid met behulp van coaching en e-learning. Opgeleide Voorzitters worden Mentor van de nieuwe Voorzitter.

Professionele communicatie en -samenwerking
‘Kunnen reflecteren op zowel beroepsmatig als persoonlijk handelen’ staat centraal tijdens het traject.
Doel is ontwikkelen van zelf- en teambewustzijn. Focus is daarbij de gezamenlijke bedoeling van het samenwerkingsverband waarvan je deel uitmaakt; degenen waar je je werk voor doet: patiënten, leerlingen, klanten..Samenwerken vanuit verbinding krijgt steeds meer ruimte ten opzichte van (onbewust) handelen. Optimaliseren van professionele communicatie en samenwerking is het resultaat.

Het cyclische leerproces wordt ondersteund met eenpersoonlijk online dashboard en Foocus2App. De opleiding wordt afgesloten met een CRKBO-certificaat voor alle groepsleden. Accreditatie is mogelijk.

Kernwoorden
Kernwoorden van deze methodiek zijn: ‘hoge orde reflectie’, ‘blended learning’, professionele communicatie en -samenwerking, respectvolle confrontatie, to-the-point, concreet en praktijkgericht.

Succesfactoren

  • Reflectieverankeren in dagelijks werk;
  • Actief nieuw gedrag ontwikkelen;
  • Opleiding en coaching intervisiegroep;
  • Integrale aanpak;
  • Teach-the-teacher principe;
  • Cyclische proces en ondersteuning vanuit online dashboard;
  • Tools in Foocus2App voor gebruik in praktijk;
  • Begeleiding op locatie of online;
  • Duurzame inzetbaarheid van medewerkers.